PORADNICTWO I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH

„By profesjonalnie pomagać ludziom uzależnionym

i wykluczonym społecznie”

mgr Anna Kułakowska

Kierownik Specjalizacji Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych

OPIS STUDIÓW

Celem studiów/kursu jest nabycie zaawansowanych umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w pierwszym kontakcie oraz dalszej pracy na płaszczyźnie lokalnych kościołów, punktów konsultacyjnych, programów dziennych, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia, a także pracy bezpośrednio na ulicy w charakterze streetworkera.

DLACZEGO WARTO?

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia profilaktyki uzależnień, pracy w punktach konsultacyjnych, prowadzenia grup wsparcia, motywacyjnych i terapeutycznych, pracy w chrześcijańskich projektach pomocowych adresowanych do osób uzależnionych i ich rodzin, pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz reintegracyjnych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych.

Od 1 października 2019

do 30 czerwca 2020

Niestacjonarny:

soboty 9.00 – 19.00

niedziela 9.00 – 18.00

Warszawa, ul. Wyborna 20

możliwość zakwaterowania

na nocleg (45 zł/noc)

2 600 zł za rok

Istnieje możliwość rozłożenia na 2 lub 10 rat

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

INFORMACJE

KADRA

lek. med. Grzegorz

Baczewski

dr Jolanta

Celebucka

dr Piotr

Karaś

mgr Joanna

Mikuła

mgr Anna

Kułakowska

APLIKOWANIE

Wypełnij internetowy

Pobierz i wypełnij

Dostarcz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

ANNA KUŁAKOWSKA

+48 505 028 218

wyposazenidopomagania@gmail.com

kierownik studiów

PARTNERZY STUDIÓW

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wst.edu.pl

tel. 022 679 72 41