PORADNICTWO I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Szanowni Studenci,

informujemy, że zjazdy, które według planu miały się odbyć w marcu i kwietniu zostały przeniesione. Więcej informacji możecie znaleźć w sekcji INFORMACJE ORGANIZACYJNE -> WIĘCEJ INFORMACJI.

Zachęcamy także do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora WSTS dotyczącego środków ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19.

mgr Anna Kułakowska

Kierownik Specjalizacji Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych

OPIS STUDIÓW

Celem studiów / kursu jest nabycie zaawansowanych umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w pierwszym kontakcie oraz dalszej pracy na płaszczyźnie lokalnych kościołów, punktów konsultacyjnych, programów dziennych, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia, a także pracy bezpośrednio na ulicy w charakterze streetworkera.

DLACZEGO WARTO?

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia profilaktyki uzależnień, pracy w punktach konsultacyjnych, prowadzenia grup wsparcia, motywacyjnych i terapeutycznych, pracy w chrześcijańskich projektach pomocowych adresowanych do osób uzależnionych i ich rodzin, pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz reintegracyjnych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

Od 15 lutego 2020

do stycznia 2021

Niestacjonarny:

soboty 9.00 – 19.00

niedziela 9.00 – 18.00

Warszawa, ul. Wyborna 20

możliwość zakwaterowania

na nocleg (45 zł/noc)

2 600 zł za rok

Istnieje możliwość rozłożenia na 2 lub 10 rat

KADRA

dr Jolanta

Celebucka

mgr Anna

Kułakowska

lek. med. Grzegorz

Baczewski

dr Piotr

Karaś

mgr Joanna

Mikuła

REKRUTACJA LUTY 2020

Pobierz i wypełnij

Wypełnij internetowy

Dostarcz

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

ANNA KUŁAKOWSKA

kierownik studiów

+48 505 028 218

wyposazenidopomagania@gmail.com

PARTNERZY STUDIÓW

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700